علوم تجربی هفتم

کتابی که پیش رو دارید، براساس کتاب علوم تجربی پایه هفتم و به منظور انجام تمرین و تثبیت آموخته‌های دانش آموزان تدوین گردیده است. هدف از تألیف این کتاب در اختیار گذاشتن انبوهی از پرسش‌ها، تمرین‌ها و مسئله‌هاست تا دانش آموزان، مهارت‌های لازم برای پاسخ دادن به انواع سؤالات علوم تجربی را به‌دست آورند. ویژگی های کتاب حاضر عبارتند از:
 در این کتاب سعی شده است که از خط به خط کتاب درسی سؤال طرح شود.
 با وجود تنوع فراوان سؤال‌ها، همپوشانی سؤال‌ها به حداقل رسیده تا از زیاد شدن بی‌رویه‌ی حجم کتاب جلوگیری شود. به‌همین خاطر، لازم است دانش آموزان برای تسلط بر تمام مطالب کتاب، به همه‌ی سؤالات پاسخ دهند.
 از آن‌جا که تلاش شده این کتاب، کلاس محور باشد، در فصل‌های 2 تا 10 که تمرین‌های طرح شده زیاد است، آن‌ها را برحسب صفحه‌بندی کتاب به دو یا سه بخش تقسیم کرده‌ایم تا معلم محترم بتواند بعد از هرجلسه تدریس، تمرین‌های آن قسمت را، که با تعداد مشخصی دایره از دیگر قسمت‌ها جدا شده‌اند، به‌عنوان تکلیف از دانش‌آموزان بخواهد.
 در فصل‌هایی که تمرین‌های پایانی آن‌ها، به‌صورت مسئله است، بخشی با عنوان « شبیه‌سازی تمرین‌های کتاب درسی» برای تمرین بیشتر دانش آموزان آمده است.
 در پایان هر بخش یک آزمون 20 نمره‌ای و در پایان کتاب نیز دو آزمون جامع از کل کتاب طراحی شده است.
دانلود قسمتی از کتاب   بازگشت به صفحه اصلی

powered by ramin yadbareh