** رهـا کنیم و برویـم **
کتاب خوب بسان معلمی است مهربان که بی‌تنبیه و تحقیرتعلیم می‌دهد.
کتاب خوب بسان رفیق شفیقی است که دورویی نمی‌کند، طلب نمی‌کند و بی منت و توقع هرآن‌چه را می‌داند به ما می‌آموزد. کتاب خوب بسان پرنده‌ای است آگاه و دانا که باید آزاد و رها باشد تا انسان‌های زیادی از گنجینه‌ی معرفت آن بهره‌مند گردند.
اما افسوس، افسوس که بعضی از ما انسان‌ها این پرندگان دانا را در قفس‌های شیشه‌ای محبوس کرده و به آن‌ها اجازه‌ی پرواز نمی‌دهیم. اجازه نمی‌دهیم تا دیگران نیز از وجود ارزشمند آن‌ها بهره‌مند شوند.
افسوس، افسوس و صد افسوس
بیایید در قفس‌هایمان را بگشاییم و این پرندگان دربند را به پرواز درآوریم. بیایید هر وقت مطالعه‌ی یک کتاب را به پایان رساندیم به جای محبوس کردن آن در قفسه‌ی کتابخانه‌ آن را به یک جای مناسب ( همانند ایستگاه مترو یا اتوبوس، کافی‌شاپ یا رستوران، پارک‌ و...) برده و در آن‌جا رهایش کنیم و برویم.
برای رها کردن کتاب کارهای زیر را انجام دهید
powered by ramin yadbareh