هوالعلیم

با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در نظام آموزشی کشور پدید آمده است؛ اینجانب با هدف ارائه‌ی کتاب‌هایی مفهومی‌تر و عمیق‌تر انتشاراتی را با نام نشر جوکار تأسیس کرد‌ه‌ام. لازم به‌ذکر است که کتاب‌های فیزیک میکروطبقه‌بندی اینجانب نیز فقط در همین انتشارات چاپ و عرضه می‌گردند.

نشـــــــــــــــــــــــر جــــــوکـــار
تجربه‌ی یادگیری متفاوت
powered by ramin yadbareh